top of page
P7311706a_edited.jpg
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok

TIETOA HYPPYTOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

Laskuvarjohyppytoiminta on tarkasti säädeltyä ja viranomaisen valvomaa toimintaa. Kerhomme toimii useiden eri tahojen määräyksiä noudattaen. Hyppylentotoiminta on Euroopan Unionin lentoturvallisuusviranomaisen sääntöjen alaista ei-kaupallista erityislentotoimintaa (EASA.PART.NCO ja tarkemmin NCO.SPEC).


Koneen vaatimuksenmukaisuutta valvoo kaupallinen huolto-organisaatio. Kaupallinen huolto-organisaatio vastaa myös siitä, että kone on vaadittavien sääntöjen mukainen niin papereiltaan kuin tekniikaltaankin ollessaan Suomen ilmatilassa.
 

EFVA AD 2.21 ottaa kantaan melunvaimennusmenetelmiin, joita noudatetaan aiemmin mainitun PART-NCO (yleiset lentosäännöt) lisäksi.
 

EFVA AD dokumentin lisäksi on paikallisesti sovittu suoraan lennonjohdon kanssa turvallisuuteen pohjautuen yhteiset pelisäännöt, jotka ovat dokumentoituna hyppytoiminnan ohjeeseen sekä lennonjohdolle.
 

Lentojen suunnittelussa sovelletaan Vaasan lentokentän pysyväismääräyksiä sekä lennonjohdon kanssa sovittuja pelisääntöjä, kuten kentän itäpuolella oleva nousualue, joka myös mainitaan piloteille annetussa hyppytoiminnanohjeessa.
 

Vaasan Laskuvarjokerhon käytössä on Cessna 182 merkkinen kone, joka lennättää hyppääjiä 1000m, 1600m, 2400m, 3000m ja 4000m korkoihin. Lentolinjat määräytyvät tuulen mukaisesti, sillä laskuvarjohyppääjien uloshyppypaikka sijaitsee laskeutumisalueeseen nähden tuulen yläpuolella. Uloshyppypaikkaan vaikuttaa ensisijaisesti tuulen suunta eri korkeuksissa, kun taas etäisyys laskeutumisalueesta riippuu tuulen voimakkuudesta. Vaasan Laskuvarjokerholla pyrimme minimoimaan koneesta lähtevää äänihaittaa suunnittelemalla ja toteuttamalla nousukierrokset niin, että linjat olisivat mahdollisimman pitkiä, eikä kone kiertäisi vain yhden alueen yläpuolella.
 

Vaasan lentokentän lennonjohtotornin ollessa avoinna, toimimme lennonjohdon määrittelemien nousu- ja laskeutumissektorien mukaisesti. Nousu- ja laskeutumissektoria käytetään, jollei lentoturvallisuus muuta edellytä tai lennonjohto toisin määrää.
 

Vaasan Laskuvarjokerhon toimintapäivät ovat keskiviikkoisin, perjantaisin, lauantaisin sekä sunnuntaisin. Tästä poiketen erinäiset viikolle sijoittuvat juhlapyhät, sekä kerran vuodessa järjestettävä toimintaviikko, jolloin kone lentää kelin salliessa viikon jokaisena päivänä. Toiminta-aika vaihtelee hieman, mutta pääsääntöisesti kone lentää keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 16-22 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 10-22.


Lähteet:
https://www.icao.int/safety/OPS/OPS-Section/Pages/default.aspx
https://www.easa.europa.eu/regulations
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/regulation/OPS%20M6-1%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ys%202020_final.pdf
https://www.ais.fi/ais/aip/ad/efva/EF_AD_2_EFVA_EN.pdf
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20051242

 

määräykset.JPG
bottom of page